Ormarići za didaktiku (Proizvedeno u Hrvatskoj)

Svjesni smo da je odabir materijala ključan za kvalitetu gotovog proizvoda. Stoga je naša oprema izrađena od višeslojne šperploče. Osim što je vrlo otporna i postojana, višeslojna šperploča također je potpuno neškodljiva što je izuzetno važno u prostorima gdje borave djeca. Njenom upotrebom također sprečavamo nekontrolirano trošenje masivnog drveta. No, svaki posao je specifičan pa tako prema zahtjevima naručitelja izrađujemo namještaj i od ostalih vrsta drveta.

Ormarići

Ormarić s 15 drvenih kutija
Dužina: 150 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Ormarić s 6 polica i 12 kutija
Dužina: 120 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Ormarić s dvoja vrata i bravicom
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Ormarić s policama i 28 drvenih kutija
Dužina: 150 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Ormarić s policama i 9 drvenih kutija
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Police

Police s 3 stupa plastičnih kutija
Dužina: 104 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica s plastičnim kutijama
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica otvorena s 7 polica
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica četvrtina kruga
Radijus: 100 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica četvrtina kruga
Radijus: 100 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica četvrtina kruga
Radijus: 100 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica četvrtina kruga
Radijus: 140 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica obostrano otvorena s 4 police i 4 duboke kutije
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica otvorena s 12 pretinaca
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica s 8 dubokih kutija i 2 police
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica s 9 pretinaca
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica s plastičnim kutijama i drvenom policom
Dužina: 90 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica s 3 stupa plastičnih kutija
Dužina: 104 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Polica s 3 stupa plastičnih kutija
Dužina: 104 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Pokretna polica s 12 kutija
Dužina: 120 cm
Dubina: 42 cm
Visina: 82 cm

Kutni ormarić s 2 police
Dužina: 40 cm
Dubina: 40 cm
Visina: 82 cm